Het gebruik van numerieke waarde voor symbolische doeleinden is een kwestie die in de loop der jaren veel wenkbrauwen heeft doen fronsen. Wat echter niet kan worden ontkend, is dat de Bijbel consistentie toont in het gebruik van getallen om belangrijke gebeurtenissen weer te geven.

Een zo'n nummer is nummer 5. Het is een belangrijk nummer in de Bijbel en er zijn verschillende gebeurtenissen en symbolische vermeldingen die hiervan getuigen.Nummer 5 is een nummer dat van enorme betekenis is in de Bijbel en numerologie in het algemeen. Eeuwenlang hebben engelen en spirituele autoriteiten het nummer gebruikt als een boodschap om met mensen over hun leven te praten.

Soms wordt dit nummer weergegeven als een enkel cijfer, terwijl het soms wordt weergegeven als een reeks met andere nummers . Als je nummer 5 consequent hebt gezien en niet helemaal zeker weet wat het betekent, dan ben je hier aan het juiste adres.


engelennummers 545

Dit artikel geeft een gedetailleerde uitleg van het gebruik van nummer 5 in de Bijbel, de betekenis, symboliek en hoe het ons vandaag beïnvloedt in relatie tot zijn bijbelse betekenis.

InhoudWat betekent het getal 5 in de Bijbel?

Nummer 5 wordt in totaal 318 keer in de Bijbel genoemd. Dit aantal is direct gekoppeld aan Gods genade, barmhartigheid en gunst.De genade van God wordt beschreven als een onverdiende gunst die voortkomt uit Gods liefde. Het Nieuwe Testament wordt gezien als het volmaakte verhaal van Gods genade.

In het Oude Testament was de wereld onder de wet en sommige wetten droegen zware straffen voor iedereen die ongehoorzaam was.Het 5e boek in de Bijbel is Deuteronomium en het bevat strikte wetten die bedoeld waren om de kinderen van Israël ervan te weerhouden God te beledigen. Deze wetten werden in het Nieuwe Testament afgeschaft toen God het uitzoekde om het lijden van zijn volk te verlichten.Wanneer nummer 5 zichzelf vermenigvuldigt, produceert het nummer 25 die dubbele genade symboliseert zoals te zien is in Johannes 1:16.Ook zijn de 10 geboden verdeeld in twee delen van elk 5 geboden. Een deel is gerelateerd aan de relatie van de mens met God, terwijl het tweede deel gerelateerd is aan onze relatie met andere mensen.

Deze geboden zijn ons gegeven om ons te helpen ons pad te leiden en ons te helpen in harmonie met God en onder elkaar te leven. Een andere betekenis van nummer 5 in de Bijbel is balans en deze betekenis is algemeen aanvaard onder numerologen.

In de Bijbel wordt evenwicht weerspiegeld in de schepping. Alle mensen hebben 5 handen en 5 vingers, evenals 5 zintuigen.

Deze eigenschappen onderscheiden de mens van andere geschapen dieren. Sommige dieren delen slechts twee van de 5 zintuigen van de mens, wat een indicatie is van de heerschappij van de mens over alles wat God heeft geschapen.

Wat betekent het getal 5 geestelijk?

De Bijbel zegt dat God een geest is en als zodanig heeft alles wat met Hem wordt geassocieerd een geestelijke betekenis. Nummer 5 onthult bepaalde mysteries die hieronder worden gedeeld.

de tabernakel

De tabernakel van de Heer in de woestijn heeft een sterke spirituele betekenis in het Oude Testament, aangezien het letterlijk het huis van God op aarde was. God gaf persoonlijk de instructies voor het gebouw en een nummer dat consistent is in de instructies is nummer 5.

Volgens het boek Exodus gaf God de opdracht dat de tabernakel 5 gordijnen, 5 pilaren en 5 voetstukken moest hebben. Ook zou de tabernakel een altaar van hout hebben dat precies 5 el breed en 5 el lang zou zijn.

De tabernakel zou ook een voorhof hebben dat precies 5 el lang is.

Nadat de tabernakel was gebouwd, werd olie gebruikt om het meubilair voor de wijding te zalven en gaf God opnieuw strikte bevelen over de bereiding van deze heilige zalfolie. De olie heeft 5 delen of 5 kruiden.

Elk van deze kruiden die werden gebruikt om de olie te maken, was in verhoudingen die veelvouden van 5 waren. De ingrediënten waren:

  • Zuivere mirre van 500 shekels
  • Zoete kalmoes van 250 sikkels
  • Cassia van 500 sikkels
  • Zoete kaneel van 250 shekels

Wat vertegenwoordigt het getal 5 in de Bijbel?

Nummer 5 vertegenwoordigt de 5 soorten offers die God van ons verlangt om hem aan te bieden. Deze offers werden beschreven in de eerste 5 hoofdstukken van het boek Leviticus.


21 het nummer

Overtredingsaanbod

Dit soort offerande werd genoemd in Leviticus hoofdstuk 5 en beschreven als het soort offer om God gunstig te stemmen voor de begane zonden.

Deze zonde kan het gevolg zijn van wettelijke of emotionele schuld. Het schuldoffer is door God vereist en volgens het boek Leviticus is het geen zoetgeurend offer aan God.

Dit offer wordt ook aangeduid in de bediening van Jezus op aarde toen hij stierf aan het kruis om te betalen voor de zonden van de mensheid.

Zonder Aanbod

Het zondoffer wordt aangeboden als vergeving voor onze zondige natuur. In het Oude Testament moesten de kinderen van Israël deze offers brengen om voor hun zonden te boeten.


8 betekenis numerologie

Maar Jezus Christus kwam en verzoende voor eens en voor altijd voor de zonden van de mensheid aan het kruis van Golgotha. Dit soort offerande is geen welriekende reuk voor God, maar het is wel vereist.

Vredesaanbod

Het dankoffer wordt genoemd in het boek Leviticus hoofdstuk 3 en is een vrijwillig offer aan God. Dit offer wordt door God ontvangen als een welriekende reuk.

Dit soort offerande staat voor gemeenschap of gemeenschap met God. Bij dit offer mag de offeraar het vlees van het offer eten.

Christus bracht dit offer ook toen hij naar de aarde kwam en de mens met God verzoende volgens Hebreeën hoofdstuk 2.

Vleesaanbieding

Dit soort offerande is de enige soort die wordt gemaakt zonder de noodzaak om bloed te vergieten (geen dierenoffers). Vleesoffers vereisen geen dierlijk vlees; het is gemaakt met fijn meel.

Het is een indicatie van een levend offer en is een vrijwillig offer dat een welriekende geur aan God brengt. Jezus bracht dit offer op aarde toen hij de dagen van zijn leven op aarde wijdde om de wil van God te doen.

Brandoffer

Dit soort offerande vereist dat het offer volledig op het altaar wordt verbrand. Geen enkel deel van het offer mag door de mens worden gegeten.

Het brandoffer is het meest voorkomende soort offer dat door mensen aan God wordt gebracht. Dit offer duidt op totale overgave aan God en de zoetgeurende geur ervan is aangenaam.

Jezus bracht dit offer ook door zich tijdens zijn verblijf op aarde aan de volledige dienst van God te geven.

Wat is de bijbelse betekenis van het getal 5?

Van Genesis tot Openbaring, er zijn verschillende delen van de Bijbel waar nummer 5 voorkomt. Volgens bijbelgeleerden betekent nummer 5 de onmacht van de mens.

De hulpeloosheid van de mens is de reden voor Gods genade en gunst. De mens heeft geen eigen macht en kan niet voorspoedig zijn tenzij God het heeft gewild.

In het Oude Testament gaf God mensen bepaalde regels om hen op aarde te leiden en hen te helpen in harmonie te leven, maar omdat mensen op zichzelf zwak zijn, waren ze niet in staat om Gods geboden te houden of zijn regels te gehoorzamen. Nogmaals, God moest noodplannen maken om mensen te verlossen van het gezag van de wet die ze niet konden houden.

God bracht genade in de vorm van Jezus Christus die kwam om te sterven voor de zonden van mensen om ervoor te zorgen dat we niet langer worstelden om te doen wat juist is in de ogen van God.

Ook is het hele punt van God die ons zegent, omdat onze kracht alleen ons niet kan helpen. Petrus en zijn vrienden hadden de hele nacht gezwoegd zonder vis te vangen, maar toen Jezus hen vroeg om hun net weer uit te werpen, vingen ze meer vis dan ze aankonden.

Dit verhaal is de perfecte indicatie van Gods belang in ons leven.

Wat symboliseert het getal 5 in de Bijbel?

Nummer 5 heeft veel symbolische betekenissen in de Bijbel en enkele van de belangrijkste symboliek van nummer 5 zijn:

Transformatie van de mens

In de Bijbel wordt nummer 5 gebruikt om goddelijke transformatie te symboliseren. Dit is het aantal dat mensen van niemand naar iemand brengt volgens Gods wil.


11111 betekenis numerologie

Dit is te zien aan de verandering van Abrahams naam van Abram in Abraham. De letter h werd geplaatst als de 5e letter om de naam Abram te veranderen in Abraham.

Die simpele naamsverandering was alles wat Abraham nodig had om de Vader van Vele Naties te worden om de belofte te vervullen.

Vernietiging van grote vijanden

Een ander symbolisch gebruik van nummer 5 om Gods genade te tonen was in de verhaal van David en Goliath in het Oude Testament.

De kansen waren groot tegen David omdat hij geen militaire training had gehad en tegenover Goliath stond, die de kampioen van de Filistijnen was. Om het nog moeilijker te maken, wist David niet hoe hij met zwaard en schild moest vechten en besloot hij het gevecht aan te gaan met een katapult.

God leidde David om 5 stenen te selecteren terwijl hij het gevecht aanging en uiteindelijk was hij in staat om Goliath te verslaan.

Davids overwinning was alleen mogelijk dankzij Gods genade. In zijn eentje was hij geen partij voor Goliath, maar met de gratie in nummer 5 was David in staat om het ondenkbare te doen en een doorgewinterde soldaat met alleen stenen te doden.

Wonder

Een ander blijk van Gods gunst was het wonder van de 5 broden en 2 vissen. Met de kracht in symbolische 5, hoefde Jezus alleen God te danken en plotseling waren 5 broden genoeg om 5.000 mensen voeden .

Alsof dat nog niet genoeg was, waren de resterende broden die over waren nadat de mensen hadden gevoed nog steeds tot 11 manden. Tegenwoordig proberen veel mensen de wonderbaarlijke kracht van nummer 5 te kanaliseren wanneer ze tot God bidden voor een wonder.

Wat betekent het getal 5 profetisch?

Profetisch vertegenwoordigt nummer 5 de wereld die gaat komen, een profetie die is doorgegeven van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Het belangrijkste boek over de dag des Heren is te vinden in het boek Openbaringen, een van de 5 boeken van de apostel Johannes.

De profetie spreekt over de belofte van de hemel en het eeuwige leven voor iedereen die in Christus gelooft.

In de Bijbel staan ​​de twee komsten van Christus voor de genadeperiode en het einde van de genade. De genadeperiode begint met Christus en zal naar verwachting duren tot het einde der dagen, terwijl het einde der dagen een nieuwe komst van Christus vertegenwoordigt wanneer zijn volk zal worden meegenomen om van het eeuwige leven te genieten.


25 engel nummer betekenis

Gedurende deze tijd is genade niet langer nodig. Volgens de Bijbel is God gegaan om een ​​plaats voor Zijn volk voor te bereiden en het is op deze plaats dat iedereen die van God is voor eeuwig zal leven.

Conclusie

Zoals je misschien hebt gemerkt, is nummer 5 een ongelooflijk belangrijk getal in de Bijbel met verschillende symbolische gebeurtenissen die betekenis geven aan de essentie ervan.

Numerologen zijn het erover eens dat nummer 5 balans beschrijft, of het nu de delicate balans van de natuur is of de balans van het leven voor mensen die onder invloed zijn van dit nummer.

Als je nummer 5 in je dromen of om je heen ziet, komt dat omdat je beschermengel je een bericht probeert te sturen. Deze boodschap kan betrekking hebben op uw leven, werk of relaties.

De sleutel om precies te weten wat God je probeert te zeggen, is door je de dingen in je leven te herinneren die een groot deel van je gedachten uitmaken. Het goede nieuws voor mensen onder invloed van dit aantal is dat het een teken is van geweldige dingen die komen gaan.

Net zoals nummer 5 wonderen, overwinning en succes voor karakters in de Bijbel bracht, zo zal het deze dingen naar je toe brengen als je onder zijn invloed staat.

Deel Het Met Je Vrienden: