Bijbelse numerologie is in de loop der jaren steeds populairder geworden, waarbij velen de betekenis van bepaalde getallen in de Bijbel benutten om symbolische waarden te ontcijferen. Van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament is er een gestage trend in de Bijbel die bewijst dat bepaalde getallen symbolisch zijn.Een van de sterkste bewijzen dat getallen een sterke heilige betekenis hebben in de Bijbel, is het verhaal van Mozes die God opdroeg om eenmaal met zijn staf op een rots te slaan. Mozes sloeg twee keer toe en werd zwaar gestraft.Als je hoopt meer te weten te komen over de nummer 4 , wat de Bijbel erover te zeggen heeft, en de invloed ervan op mensen en gebeurtenissen, dit artikel neemt je mee door alle informatie die je moet weten.


909 nummer

Inhoud

Wat betekent het getal 4 in de Bijbel?

In de Bijbel betekent nummer 4 schepping. Dit aantal houdt rechtstreeks verband met het creatieve vermogen van God.

De vroegste vermelding van nummer 4 in de Bijbel staat in het boek Genesis. Tijdens de scheppingsweek voltooide God de schepping van wat het materiële universum wordt genoemd op de 4e dag.Op die dag maakte hij de sterren, de maan en de zon. Deze drie dingen zijn gemaakt om de wereld licht te geven en de dagen te verdelen.Met de zon komt de dag en met de maan komt duisternis.

Dag en nacht zouden het teken van de tijd worden, van dagen tot weken tot maanden en tot jaren. Het zou ook het teken van de seizoenen zijn dat werd gebruikt om verschillende vieringen en feesten in de Bijbel te identificeren.Onder alles dat is gemaakt, zijn 4 belangrijke elementen die aarde, lucht, vuur en water zijn. Er zijn ook vier belangrijke kardinale punten op aarde die Noord, Zuid, Oost en West zijn, zoals te zien is in de Boek der Openbaringen hoofdstuk 21 vers 13.Het 4e gebod dat aan Mozes op de berg Sinaï werd gegeven, zegt ook dat we de sabbatdag te allen tijde moeten heiligen. Dit sabbatsgebod is een directe verwijzing naar de schepping in het boek Genesis.Na het scheppen van de wereld en de hemellichamen in 6 dagen, rustte God op de 7e dag en instrueerde hij de mens om die dag altijd heilig te houden om de voltooiing van het scheppingsproces aan te duiden.

Wat betekent het getal 4 geestelijk?

De Bijbel is een geestelijk boek dat feiten over onze wereld en het geestenrijk onthult. Nummer 4 heeft een enorme betekenis in de spirituele wereld volgens de Bijbel, en we zullen hieronder enkele van de belangrijkste betekenissen bespreken.

Gods Getuigen

Mensen die vaak niet in het bestaan ​​van God geloven, ondersteunen hun bewering door om bewijs te vragen. Hoewel we God fysiek niet kunnen zien, heeft hij ons voorzien van bepaalde getuigen die mensen zullen bewijzen dat Hij bestaat.

Deze getuigen zijn 4 in getal. Het zijn de gaven van de Heilige Geest, wonderen, tekenen en wonderen.

Over deze getuigen wordt gesproken in het boek Hebreeën. Wonderen, tekenen en wonderen kunnen in verschillende manifestaties plaatsvinden.

Toen Jezus op aarde was, kon hij deze getuigen bevelen. Hij verrichtte wonderen.

Ook volgden tekenen en wonderen hem waar hij ook ging. Ook worden de gaven van de Heilige Geest onder christenen uitgedeeld en ontvangt elke persoon een gave volgens de wil van de Geest.

Levende wezens

De levende wezens zijn een groep mysterieuze wezens die voorkomt in het boek Ezechiël en Openbaringen. In het boek Ezechiël vervoerden deze levende wezens een troon met 4 wielen en 4 zijkanten.

Elk van de 4 levende wezens heeft 4 gezichten. Een van de gezichten is als een leeuw, een ander is als een man, het gezicht van een adelaar en een cherubijn.

Elk van deze levende wezens heeft ook 4 vleugels. Ezechiël beschrijft hen als cherubs die de drager van Gods troon zijn.

Deze levende wezens kunnen in elke richting bewegen zonder dat ze zich hoeven om te draaien, aangezien hun 4 gezichten naar de 4 windstreken op aarde zijn gericht.

In het boek Openbaring worden de 4 levende wezens iets anders beschreven. Ze hebben ook 4 gezichten maar met 6 vleugels.

Hun gezichten zijn een leeuw, een man, een os en een arend. Van deze 4 levende wezens wordt gezegd dat ze ogen over hun hele lichaam hebben die hun grenzeloze kennis vertegenwoordigen.

Wat vertegenwoordigt het getal 4 in de Bijbel?

In de Bijbel staat het getal 4 voor de perfecte schepping van God. Elk element van de schepping resoneert met nummer 4.

Een van de grootste aanwijzingen voor de representatie van nummer 4 als de perfecte schepping is te vinden in het boek Openbaring 10:11, 5:9 en 13:7. In deze bijbelverzen werd de mensheid door God in vieren gedeeld.


nummer 117

De verdeling omvat mensen, taal, stam en natie. Op aarde verwijst God naar de mens door een van deze scheppingsdivisies.

We worden geïdentificeerd door onze taal, omdat taal aangeeft wie we zijn en waar we vandaan komen.

We worden ook erkend door onze stam. Mensen die tot dezelfde stam behoren, spreken niet noodzakelijk dezelfde taal, aangezien bepaalde stammen talen aannemen die hen vreemd zijn.

Mensen worden ook geïdentificeerd door hun natie, die meestal een combinatie is van vergelijkbare stammen die onder één regering zijn verenigd.

Ten slotte worden mensen erkend als mensen. Door de hele Bijbel heen heeft God naar de mens verwezen als een van deze vier indelingen.

Nummer 4 vertegenwoordigt ook de volledigheid van Gods openbaring.

Het betekent dat God niet half werkt. Hij zal niet plotseling verdwijnen nadat hij u een tijdje heeft geholpen.

Deze openbaring is te zien in het leven van Jozef, de aardse vader van Jezus. De Bijbel vermeldt 4 keer dat engelen Joseph bezochten om hem een ​​boodschap te sturen over baby Jezus en hoe hij hem veilig kon houden.

In de eerste droom kwam de engel om Joseph gerust te stellen dat Maria de waarheid vertelde over het dragen van een goddelijk kind. De engel drong er bij Jozef op aan om Maria terug te nemen en haar te helpen het kind op te voeden dat ze zal baren.

Hij kreeg ook instructies over de naam van de baby.

In de tweede droom kreeg Jozef van een engel de opdracht om naar Egypte te vluchten toen koning Harold hoorde van de geboorte van een nieuwe koning en besloot het kind te doden voordat het opgroeide.

In de derde droom verscheen een engel aan Jozef in het land Egypte om hem te vertellen dat het veilig was om terug te gaan naar Israël.

In de vierde en laatste droom die is opgetekend in het boek Mattheüs, kreeg Joseph van een engel de opdracht om naar Nazareth te verhuizen.


betekenis van nummer 28

Wat is de bijbelse betekenis van nummer 4?

Voltooiing

Nummer 4 betekent volledigheid in de Bijbel.

De Bijbel spreekt over het nieuwe Jeruzalem met 4 zijden omdat het de nieuwe aarde vertegenwoordigt die zal komen. De Bijbel spreekt over de aarde met 4 hoeken in het boek Openbaring, en er zijn ook 4 rivieren die uit de tuin van Israël stromen.

Ook, toen God de instructies gaf voor het bouwen van een altaar, instrueerde hij de priesters om een ​​altaar te bouwen met 4 hoeken en 4 pilaren. Tot op heden worden er nog steeds altaren gebouwd met 4 hoeken en 4 pilaren, een representatie van de volledigheid van God.

Ministerie van Jezus

Een van de belangrijkste betekenissen van nummer 4 in het nieuwe testament is het leven en de bediening van Jezus Christus, die in 4 verschillende evangeliën in detail werd gedeeld. Er is het evangelie van Jezus volgens het boek Mattheüs, Lucas, Marcus en Johannes. Het evangelie van Jezus volgens Lucas beschrijft Jezus als een volmaakte man, Marcus beschrijft hem als een dienaar die leed voor de zonden van de mens, Johannes spreekt over Jezus als de enige zoon van God, terwijl Mattheüs sprak over Jezus als de zoon van David.


spiritueel nummer 3

Hoewel deze vier evangeliën vergelijkbare verhalen delen, is er een bepaald aspect van hun verhaal en vocabulaire dat heel anders is, maar elke christen accepteert alle vier de evangeliën als het meest nauwkeurige verslag van het leven van Jezus op aarde. Nummer 4 betekent ook de verdeling van de kleding van Jezus na zijn dood. Na zijn dood aan het kruis van Golgotha, kwamen 4 Romeinse soldaten naar voren en scheurden zijn kleren in 4 delen, waarbij elke soldaat een deel nam.

Wat symboliseert het getal 4 in de Bijbel?

In de Bijbel symboliseert nummer 4 bepaalde belangrijke elementen van de christelijke religie. Ze bevatten:

Naam van God

Mensen noemen de naam van God gewoonlijk Jehovah. De juiste spelling is echter een beetje anders.

De Hebreeuws woord vertaald naar het Engels presenteert de naam van God als JHVH die zonder enige klinker is. Wat je zou opvallen is dat JHVH slechts 4 letters heeft die 4 medeklinkers zijn.

Het is niet meer dan normaal dat Gods naam in 4 letters staat, aangezien nummer 4 voltooiing vertegenwoordigt, een ander woord voor perfectie. Door de hele Bijbel heen wordt God beschreven als een volmaakte God zonder smet en zonde.

Hij wordt ook beschreven als rechtvaardig en waar. De Bijbel beschrijft zijn scheppingen ook als goed en volmaakt.

Het kruis

Een ander symbolisch gebruik van nummer 4 in de Bijbel is de kruisiging van Jezus Christus.

Zoals bekend werd Jezus berecht en veroordeeld om aan een kruis te sterven. Hij werd aan het kruis genageld en stierf om de mensheid redding te brengen.

Het kruis heeft 4 punten. Er is een linker-, rechter-, boven- en onderkant. Vandaar dat nummer 4 de prijs van redding symboliseert.

God erkende dat het niet gemakkelijk zou zijn om zijn Zoon te sturen om te sterven voor de zonden van mensen, maar Hij was bereid om de uiteindelijke beslissing te nemen. Hoewel tegen een hoge prijs, bracht redding hoop en barmhartigheid voor de mensheid.


88 geluksgetal

Wat betekent het getal 4 profetisch?

De Bijbel staat vol met verschillende profetieën en veel ervan hebben een numerieke betekenis.

De 4 levende wezens in de Bijbel en de troon die ze droegen zijn een profetie van Ezechiël. Deze profetie is ook te zien in het boek Openbaring, dat allemaal profetieën van Johannes zijn.

Het nummer komt vaker voor in het boek Openbaring dan enig ander boek in de Bijbel. Johannes spreekt over 4 engelen die aan de 4 hoeken van de aarde zullen staan ​​en 4 winden hebben vastgehouden en voorkomen dat ze op aarde zouden stromen.

De 4 winden in Openbaring 7 zijn winden van vernietiging. De 4 engelen zijn wat deze winden ervan weerhoudt om over te stromen en de wereld te vernietigen.

Volgens het boek Jeremia komen deze 4 winden uit de 4 windstreken in de hemel. God beloofde Perzië te vernietigen met deze winden in het boek Jeremia.

Daniël sprak ook over deze symbolische 4 winden. Volgens Daniël 7 wekken de 4 winden uit de hemel constant de grote zee op en zullen ze niet op aarde losgelaten worden omdat het oordeel van God nog wordt uitgesteld.

In het boek Daniël 7 staat een profetie over 4 wilde beesten die in Armageddon zullen verschijnen. Het 1e beest ziet eruit als een leeuw, de 2e lijkt op een beer, de 3e lijkt op een luipaard, terwijl de identiteit van het 4e beest onbekend is.

Het 4e beest wordt beschreven als het meest angstaanjagende en destructieve. Het is opschepperig en probeert te vernietigen.

Dit beest wordt echter in Armageddon gedood en maakt een einde aan zijn schrikbewind.

Elke profetie op nummer 4 wijst naar de Dag des Oordeels. Dit is ook passend omdat het oordeel een einde zal maken aan alles op aarde.

Volgens nummer 4 wordt het oordeel en de vernietiging van de aarde een tijdje uitgesteld. Wanneer de bazuin klinkt, zullen de 4 engelen de 4 winden over de wereld laten stromen om de goddelozen te vernietigen.

Conclusie

Nummer 4 is een uniek significant getal in de Bijbel. De betekenis ervan voor de schepping is de reden waarom engelen dit aantal naar mensen sturen om het begin van een nieuw tijdperk in hun leven aan te duiden.

Mensen onder invloed van nummer 4 zijn bekwame individuen die de creatieveling kunnen kanaliseren macht van het getal . Christenen die nummer 4 in hun dagelijks leven zien, worden eraan herinnerd hoe krachtig God is en de perfectie die al zijn creaties volgt.

Deze openbaring betekent dat mensen in staat zijn om perfectie te bereiken door zich op een diepere dimensie met God te verbinden.

Deel Het Met Je Vrienden: